An Armenian Poem (beginning)

Աեցեհի իմ լավ ?ւղիե լավարար,
Կյաեբս չտայի կասկածի մհգիե...
Այեպհս կ?ւզհի մհկե իեծ ?ավատր,
Այեպհս կ?ւզհի ?ավատալ մհկիե։


Home | Site Map | Services | New | WinCALIS | UniEdit